Anasayfa / TEKNOLOJİ / DERSLER / WIN XP DE MAC ADRESİ DEĞİŞTİRME

WIN XP DE MAC ADRESİ DEĞİŞTİRME

WIN XP DE MAC ADRESİ DEĞİŞTİRME

win xp de reg kayıtlarından mac adresini değiştirme
ADIM ADIM MAC ADRES DEĞİŞTİRME
şuan geçerli sistem olan xp ye göre tasarlanmışdır.

1. ADIM = MAC ADRESİMİZİ ÖĞRENME

evet arkadaşlar şimdi ilk olarak mac adresmizi öğrencez 😉

Başlat/Çalıştır a ” cmd ” yazıp enterledikden sonra komut satırına yada dos a geçiyoruz

dos da komut satırına ” ipconfig /all ” yazdıkdan sonra

ethernet card ımızı ve mac adresimizi öğreniyoruz Bunları bi yere not alın lazım olcak
sonra tırım tırım aramayın

2. ADIM = MAC ADRESS BİLGİLERİMİZİN NERDE – NE BİÇİMDE SAKLANDIĞINI ÖĞRENME

şimdi kardeşlerim bizim card bilgilerimiz ve mac adresimiz windows tarafından kayıt dosyasında saklı tutulur
biz şimdi mac adresimizin ne diye kayıt defterinde bulunduğunu bulcas

Başlat/Çalıştır a ” cmd ” yazıp enterledikden sonra

komut satırına ” net config rdr ” diyoruz

karşımıza çıkan satırda “NetbiosSmb” ve “NetBT_Tcpip_” değerlerini bi yere not alıyoruz lazım olcak 😉

3.ADIM = SİSTEM KAYITLARINDNA MAC ADRESİMİZİN YERİNİ BULMA

şimdi ise kardeşlerim sistem kayıtlarından mac adresmizin yerini bulacas 😉

Başlat/Çalıştır a “regedt32” yazıp enterledikden sonra

karşımıza “kayıt defter düzenleyicisi” penceresi gelcek

biz bu pencerden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
dosyasına ineces

burda karşımıza epey dosya çıkacak biz bunlardan ethernet card ile alakalı olanı bulucas

“NetworkAddress” değerini bulcas ve burda kendi mac adresimizi görces

4. MAC ADRESİNİ DEĞİŞTİRME

şimdi kardeşlerim bulduğumuz mac adresimizi değiştirces

az önce bulduğumuz “NetworkAddress” değerine sağ tıklayıp değiştir deyip yeni mac adresimizi elle yazacas

uyarı 1 : mac adresinizi not alın herhangi bi sakatlık durumunda eski mac adresnizi girersiniz
uyarı 2 : mac adresinizi öteki mac adresinize yakın bi değer girin problem çıkmaması açısından 😉
uyarı 3 : mac adresi 12 digit den meydana gelir ve her digitte ” F ” ye kadar harf olabilir

örnek bi mac adresi giriyoruz ok deyip çıkıyoz

kayıt defterinide kapatıyos

5. SON ADIM RESTART VE MAC ADRESİNİN DEĞİŞDİĞİNİ GÖRME

kardeşlerim son aşamada bilgisayarımıza restart atıyoruz

tekrar açılınca Başlat/Çalıştır a ” cmd ” yazıp enterleyorus

daha sonra komut satırına ” ipconfig /all ” diyoruz

ve elle girdiğimiz mac adresmizi görüyoruz 😉

evet arkadaşlar şimdi hepinise kolay gelsin.


WIN XP MAC ADDRESS CHANGE

 

STEP STEP MAC ADDRESS CHANGE
Shuan is designed according to the current system xp.
STEP 1 = MAC ADDRESS LEARNING

yes friends will now learn our mac address first ?

Go to Start / Run a “cmd” and after entering the command line we go to yada dos

After you type “ipconfig / all” at the command line in dos

ethernet card and our mac address.
then search for a Crimean Crime

STEP 2 = WHERE IS YOUR MAC ADRESS INFORMATION – LEARN MORE

now my brothers are our card information and our mac address is kept in the registry by windows
we now find out why our mac address is in the registry

Start / Run a “cmd” after typing

at the command line we say “net config rdr”

we need to take note of the values ​​of “NetbiosSmb” and “NetBT_Tcpip_”

3.ADIM = FINDING THE MACHINE ADDRESS OF THE SYSTEM RECORDS

now my brothers will find the location of my mac address from the system records

Start / Run a After typing “regedt32” and entering

the antivirus “registry editor” window will come

we have this window in HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Class \ {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
file ineces

there will be a lot of confusion here, we will find out what is related to the ethernet card

Find the value of “NetworkAddress” and see our own mac address here

4. MAC ADDRESS CHANGE

now my brothers change our mac address we found

just right click on “NetworkAddress” value we just found and type in our new mac address manually

Note 1: Make a note of your MAC address In case of any disability please enter your old MAC address
WARNING 2: enter your MAC address nearest to your other MAC address.
warning 3: the MAC address is 12 digits den, and each digitte can be up to “F”

we enter sample bi mac address say ok

Close the registry in the registry

5. THE LAST STEP RESTART AND VARIATION OF MAC ADDRESS

my brothers are restarting my computer in the last stage

when it opens again, click Start / Run a “cmd”

then at the command line we say “ipconfig / all”

and we see our mac address we entered manually ?

yeah friends come easy now

 

Hakkında admin

x

Check Also

PHP DÖVİZ KURLARI KODU

  $content = file_get_contents(“http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml”); foreach($currency as $code => $arr){ preg_match(“‘<currency Kod=\”(“.$code.”)\”.*>(.*)</currency>’Uis”,$content,$crst); foreach($convert as $field => $value){ preg_match(“‘<“.$field.”>(.*)</”.$field.”>’Uis”,$crst[2],$frst); $currency[$code][$value] = $frst[1]; } }   $sen=”<pre>”.print_r($currency,true).”</pre>”; $sen1=str_replace(‘(‘,”,$sen); $sen2=str_replace(‘)’,”,$sen1); $sen3=str_replace(‘Array’,”,$sen2); $sen4=str_replace(‘[USD] =>’,”,$sen3); $sen5=str_replace(‘[EUR] ...