Anasayfa / Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi

Hazine Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisi

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 
[accordions] [accordion title=”SUNUM – AÇIKLAMA”] Yatırım teşvikleri, belirli ekonomik faaliyet alanlarının diğer alanlara
göre daha çok ve daha hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu
tarafından özel sektöre sunulan destekler, yardımlar ve özendirmeler olarak
tanımlanabilir. Bu teşvikler yatırımın maliyetini düşürmek ve finansman
ihtiyacını hafifletmek suretiyle yatırımın kârlılığını artırmaktadır.
Toplam yatırım harcamalarının yaklaşık % 80’inin özel kesim
yatırımlarından oluştuğu ülkemizde, Hükümetimiz yatırım ortamının
iyileştirilmesi konusunda son yıllarda önemli düzenlemeler yaparak, özel
kesim yatırımlarının artırılması için birtakım teşvik tedbirleri yürürlüğe
koymuştur. Bu kapsamda, geliştirilen yeni yatırım teşvik sistemi, yatırımların
ve istihdamın artırılmasında önemli düzenlemeler barındırmakta olup,
yatırımcılara çeşitli destekler sunulmaktadır. Yatırımların büyüklüklerine,
yapılacakları sektörlere, yerlerine ve üretilecek mal veya hizmetlere göre
uygun olan teşvik uygulaması kapsamında desteklendiği yeni yatırım teşvik
sisteminde; yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV
iadesi, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği,
gelir vergisi stopajı desteği ve vergi indirimi olmak üzere dokuz adet destek
unsuru yer almaktadır Bu destek unsurlarından “yatırım yeri tahsisi” desteği
Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından yatırımcılara
sağlanmaktadır.
Yeni teşvik sistemi, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara
yönlendirmeyi, üretimi ve istihdamı artırmayı, uluslararası rekabet gücünü
artıracak araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile
stratejik yatırımları özendirmeyi, uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı,
bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı, kümelenme ve çevre korumaya
yönelik yatırımları özendirmeyi ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi
amaçlamaktadır. Bu sistem ile ülkemizin rekabet gücünün arttırılması,
üretim potansiyelinin yükseltilmesi ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak,
bölgesel gelişmişlik farklarını en aza indirecek yatırımların desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Ülkemizde özel yatırımlar için gerekli kaynakların büyük bir
bölümünün arsa tahsisine ayrılıyor olması nedeniyle, kaynak yetersizliğinden
kaynaklanan problemler dolayısıyla alt ve üstyapı tesisleri kısa süre içinde
tamamlanamamaktadır. Son yapılan düzenlemeler ile kamu taşınmazlarının
yatırımlara tahsisine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, kamu
taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi veya irtifak hakkı
tesisi konusunda çerçeve belirlenmiştir. Böylece kamu taşınmazlarının
kullandırılması konusunda şeffaf, öngörülebilir, açık ve kurala dayalı bir
uygulamaya geçilmiştir.
Bu broşürde, istihdam yaratıcı teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve
tüzel kişilere, Hazine taşınmazları üzerinde ön izin ve kullanma izni verilmesi
veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin yapılacak işlemlere yönelik yol
gösterici açıklamalar yer almaktadır.
Ülkemizde yatırımların arttırılması konusunda önemli katkılar
sağlayacağına inandığım bu düzenlemelerin tüm yatırımcılara faydalı
olmasını dilerim.
[/accordion] [accordion title=”Accordion 2″]Accordion 2 Content[/accordion] [accordion title=”Accordion 3″]Accordion 3 Content[/accordion] [/accordions]  
Hazineye Ait Taşınmazlar;