İNTİFA HAKKININ SONA ERME HALLERİ! Reviewed by Momizat on . İntifa hakkı bir taşınmaza sahip kişinin başka bir kişiye taşınmazını kullanımına tahsis etmesi demektir. İntifa hakkı sahibi olan kişi o mülkiyeti satamaz ya d İntifa hakkı bir taşınmaza sahip kişinin başka bir kişiye taşınmazını kullanımına tahsis etmesi demektir. İntifa hakkı sahibi olan kişi o mülkiyeti satamaz ya d Rating:
You Are Here: Home » BİLGİ » EMLAK EĞİTİMİ » İNTİFA HAKKININ SONA ERME HALLERİ!

İNTİFA HAKKININ SONA ERME HALLERİ!

İntifa hakkı bir taşınmaza sahip kişinin başka bir kişiye taşınmazını kullanımına tahsis etmesi demektir. İntifa hakkı sahibi olan kişi o mülkiyeti satamaz ya da ipotek edemez. İntifa hakkı sahibinin ölümüyle soran intifa hakkı, mirasçılarına da devredilemez. İntifa hakkı sahibi öldüğü takdirde mülkiyetin tamamı çıplak mülkiyet sahibine geçer.

 

İntifa hakkının sona erme halleri birkaç koşulda mümkün olabilir. Söz konusu haller ise şöyle;

1) Taşınmazın herhangi bir kaza ya da doğal afet sebebiyle kullanılmaz hale gelmesi halinde intifa hakkı sona erer.

2) İntifa hakkı eğer bir süreye bağlı olarak verilmişse o sürenin bitiminde intifa hakkı sona erer.

3) İntifa hakkı sahibinin vefatıyla mirasçılarına devredilememesi sebebiyle intifa hakkı sona erer.

4) İntifa hakkına konu olan mülkiyetin kamulaştırılması sonucunda intifa hakkı sona erer.

5) İntifa hakkına sahip kişi mülkiyetin gerçek sahibine karşı borcu var ise ve mülkiyet sahibi kişinin mülkiyeti terkini istiyorsa mahkeme kararı ile intifa hakkı sona erer.

6) İntifa hakkından önce gelen bir taşınmaz rehni bulunmaktaysa, borcun ödenmemesi nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi halinde cebri icra sebebiyle intifa hakkı sona erer.

7) İntifa sahibinin geçerli olan bir yazılı terkin beyannamesi vermesiyle de intifa hakkı sona erer.

8)  Tüzel kişi ise tüzel kişinin infisahı ile son bulur. Tüzel kişilere tanınan intifa hakkı süresi yüz yılı geçmez.

İntifa hakkı bunlar dışında herhangi bir sebeple sona ermez.

 

Zeki BUZGAN

About The Author

Number of Entries : 235

Leave a Comment

LÜTFEN GEREKLİ ALANI DOLDURUNUZ *

© 2011 Powered By FSM FSM Team

Scroll to top