Anasayfa / S.S.S / İNTERNET HİZMETLERİ / Abonelik tesisi, numara taşıma ve abonelik feshi gibi durumlarda yararlanmadığım hizmet için ücret ödemem gerekir mi? (Kıst ücret uygulaması)

Abonelik tesisi, numara taşıma ve abonelik feshi gibi durumlarda yararlanmadığım hizmet için ücret ödemem gerekir mi? (Kıst ücret uygulaması)

Abonelik tesisi, numara taşıma, abonelik feshi, aboneliğin dondurulması vb. durumunda, abonelerin yararlanmadıkları bir hizmetin bedelini ödemelerinin engellenebilmesi ve tüketicilerin yararlandıkları hizmetin süresi ve miktarı ile orantılı ücret ödemesinin sağlanabilmesini teminen BTK Kurul kararı ile onaylanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları” 01/04/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu uygulama esasları ile temel olarak;

-Kıst ücretin hizmetten faydalanılan gün sayısı, kullanılan dakika, veri vb. ile orantılı olarak hesaplanan tahakkuka esas ücreti ifade ettiği,

-Kıst ücret uygulamasının; hizmetin sunumunu takiben ücretin tüketiciden tahsil edildiği aboneliklerdeki (faturalı) temel elektronik haberleşme hizmetleri (ses, SMS, veri) için geçerli olduğu,

-Abonelik tesisi, abonelik feshi/numara taşıma, aboneliğin dondurulması, abonelik devri, nakil gibi durumlarda kıst uygulanacağı,

-İşletmecilerin kıst ücret uygulamasına ilişkin hesaplamayı sadece süre bazlı olarak veya hem abone tarafından gerçekleştirilen kullanım miktarının hem de kullanım süresinin birlikte göz önünde bulundurulduğu yaklaşımla yapabileceği hususları hüküm altına alınmıştır.

Kıst ücrete ilişkin 196 sayılı Kurul Kararı ile; Sabit Telefon, Uydu ve Kablo TV, İnternet Servis Sağlayıcılığı ile GSM/IMT-2000/UMTS hizmetlerinden en az birini perakende seviyede sunan ve toplam 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecileri kapsayacağı belirtilmiştir.

KAYNAK:http://tuketici.btk.gov.tr/tr-TR/Sik-Sorulan-Sorular/Internet-Hizmetleri

Hakkında admin

x

Check Also

İnternet servis sağlayıcımı nasıl değiştirebilirim?

İnternet servis sağlayıcınızı değiştirmek için hizmet almak istediğiniz yeni işletmeciye başvuruda bulunmanız yeterlidir. Başvuruda bulunduğunuz işletmecinin tarafınıza teyit araması yapması ve ses kaydının oluşturulmasını müteakip yeni aboneliğiniz başlamaktadır. Bununla birlikte, ...